Gizlilik Politikası

Değerli Üyelerimiz, Kullanıcılarımız,

ARES Atelier Giyim Atölyesi Sanayi Limited Şirketi (“ARES Atelier”) ve  https://shop.seyitaresatelier.com internet sitemizde üye/kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanılması, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda işbu Gizlilik Politikası koşul ve şartları geçerlidir.

Bilginin Toplanmasına ve Kullanımına Açık Rızanız

Ad-Soyad, yazışma/fatura adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb. kişisel bilgiler ile internet protokol (IP) adresi, internet alanı veya tarayıcı, başvuran ya da kullanıcı aracısı bilgileri gibi nüfus bilimsel ve profil bilgileri veya çerezler ya da bize sağlayacağınız diğer bilgiler gibi veri toplama sürecimizle ilgili diğer tüm bilgileri işbu Gizlilik Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde toplama hakkımız saklıdır.

ARES ATELIER’E AİT https://shop.seyitaresatelier.com WEB SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMAYI VE KULLANMAYI TERCİH ETMEKLE, İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI UYARINCA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI, AKTARILMASI, İŞLENMESİ, KULLANIMI VE SAKLANMASINA AÇIKÇA RIZA GÖSTERMİŞ OLACAK VE YİNE KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN YUKARIDA SAYILAN EYLEMLERDEN HERHANGİ BİRİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDE VE/VEYA DIŞINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLACAK VE BU DOĞRULTUDA İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI ÜZERİNDE MUTABIK KALMIŞ SAYILACAKSINIZ. 

Verilerin Toplanması / Kullanımı

https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine erişim sağladığınızda ya da web sitesini kullandığınızda, otomatik veri toplama faaliyetimiz çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz ile https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinde gönüllü olarak herhangi bir amaçla kişisel veri girişi yapabildiğiniz bölümler üzerinden ARES Atelier ile paylaştığınız tüm kişisel veriler toplanabilir, kullanılabilir ve saklanabilir. 

https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi kullanıcılar/üyeleri tanıma ve/veya web sitesine gerçekleştirdikleri oturumların geçerliliğini gözetim amacıyla, kullanıcı/üye gezinme oturumu sırasında sunuculardan gönderilen çerez adını verdiğimiz küçük boyutlu veri metni dosyaları kullanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için bilgisayarınıza yerleştirilebilecek olan çerezler, genellikle bilgisayarınızın harddiskinde saklanır ve web siteleri tarafından daimi bir bağlantıyı simüle etmek amacıyla kullanılırlar. https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi de normal veri toplama faaliyeti kapsamında bu amaçlar doğrultusunda bilgisayarınıza çerezler yerleştirebilir. Bununla birlikte, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi reklam gösterimine yönelik olarak üçüncü bir firmadan hizmet alma hakkını da saklı tutmaktadır. Bu bağlamda bu reklamların da çerez içerme ihtimalinin bulunduğu hususu unutulmamalıdır. Reklamlara ilişkin bannerlar ve/veya diğer taraf kaynaklardan alınan çerezler gibi https://shop.seyitaresatelier.com web sitemizin birbirinden farklı her bölümünde çerez kullanılabilmektedir.  https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin üçüncü taraf kaynaklardan alınan çerezleri toplayabilen üçüncü kişilerin yürüttüğü süreçler üzerine herhangi bir kontrolü olmadığı gibi bu süreçlere herhangi bir şekilde doğrudan erişimi de bulunmamaktadır. 

Internet protokol (IP) adresiniz ve kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgilerinizin de belli aralıklarla sistemimizde arşivlenebilecektir. Bu bilgilerin saklanmasındaki amaç, sunucumuzla ilgili olası/fiili sorunların belirlenmesi, kullanıcı/üye sistemlerinden sunucularımıza yapılan başvuru yöntemlerinin belirlenmesi ve yine https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi ile sunucusu ya da web sitesini destekleyen diğer dijital süreçlerin faaliyeti açısından gerekli birçok web tabanlı veya diğer bilgileri sağlamaktır. Bunların yanında nüfus bilimsel verilerle birlikte profil verileri de strateji belirlenme ve verilen hizmetleri önem sırasına göre düzenleme amaçları ile https://shop.seyitaresatelier.com  web sitesi üzerinden toplanabilir. https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi bu verileri, genel veriler olarak, kimlik bilgilerini içermeyecek şekilde ve çeşitli zamanlarda toplu halde reklam sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve diğer taraflarla paylaşabilecektir. Tarafımıza sağlanan müşteri iletişim bilgilerinin ARES Atelier ve sunduğu hizmetlerle ilgili kullanımı kullanıcılar/üyeler tarafından özel olarak talep edildiği takdirde söz konusu olabilecektir. Müşterinin açık rızasının varlığı halinde, müşteri iletişim bilgileri yürürlükteki kanunlara uygun olarak, gerekli hallerde kullanıcılar/üyeler ile iletişime geçilmesi amacıyla da kullanılacaktır. Toplanan Kişisel Bilgilerin hiçbiri işbu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar haricinde tarafımızdan başka kişilere/firmalara satılmayacak, verilmeyecek, paylaşılmayacak ya da ifşa edilmeyecektir.  ARES Atelier, faaliyet gösterdiği herhangi bir ülkedeki yürürlükteki kanunların gerektirmesi ya da resmi kurumlarca ARES Atelier, müşteri, ziyaretçi, kullanıcı, üye, ortak ya da https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi de dahil olmak üzere varlıklarımızın herhangi birine ya da diğer kişilere yönelik bir suçun araştırılması açısından gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanması halinde gerektiği ölçüde Kişisel Bilgilerinizi izniniz olmaksızın ilgili resmi kurumlara ifşa edecektir.

Kişisel Bilgilerin Başkalarının Erişimine/Kullanımına Karşı Korunması

ARES Atelier https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi üzerinden topladığı, kullandığı ve sakladığı kişisel verilerin tamamını güvenli bir sunucuda saklamaktadır. Ancak her ne kadar bu kişisel veriler güvenli sunucular üzerinde saklanıyor olsa da ARES Atelier bu verilere yanlışlıkla/yetkisiz erişimi halleri ve yine kullanımı, değiştirilmesi, silinmesi veya ifşadan korunması için de https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi bünyesinde özel tasarlanmış prosedürlerin kullanılması hususunda olduğu gibi, yine bu verilere ilişkin olarak gerek gizli tutulmalarını sağlamak, gerekse bunların kanuna aykırı olarak ya da yanlışlıkla silinmesi, yanlışlıkla kaybı, yetkisiz ifşa veya erişim ve yine diğer yasadışı eylemlere karşı korunması için gerekli tüm organizasyonel ve teknik önlemlerin sürece dahil edilmesi konusunda çaba göstermeye devam edecektir. Kullanıcılar/üyeler ARES Atelier’in işbu Gizlilik Politikası uyarınca elde ettiği tüm kişisel verilere yönelik ticari açıdan makul tüm güvenlik önlemlerini almaya çaba göstermesi yanında, ARES Atelier’in tüm bu kişisel bilgi ve verileri  https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi ya da diğer her türden elektronik imkan ve ortam üzerinden aktarımına yönelik bir kontrol sağlamadığını kabul etmektedir. 

Sorumluluk

Kullanıcılar/Üyeler, ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin herhangi bir kişisel verinin kullanım, kontrol, düzeltilme, erişim, işleme, toplanma, korunma ya aktarım kabiliyetine veya uygulanan güvenlik tedbirleri ile bunların yetkinliği ile ilgili hiçbir surette bir teminat veya garanti anlamına gelecek bir beyanda bulunmadığını peşinen kabul eder. Kullanıcılar/Üyeler, ARES Atelier https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinde yer alan kullanıcılara/üyelere ait kişisel veriler üzerinde ARES Atelier tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir tarafın erişimi veya kişisel bilgiler üzerinde sisteme yerleştirilmiş virüs, solucan vb. diğer zararlı unsurlar vasıtasıyla meydana gelebilecek kullanım, ifşa veya değişikliklerden doğabilecek kayıp ve zararlar ile tazminat talepleri dolayısıyla ARES Atelier’in herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine erişim sağlamakla ve kullanmakla tüm bu riskleri anlayarak, buna ilişkin sorumluluğu bizzat aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız. 

https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin sahibi ARES Atelier, ortakları, yetkilileri ve çalışanları, hiçbir durumda https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi üzerinden elde edilen veya web sitesine erişim ile kullanımınız dolayısıyla vuku bulabilecek kişisel bilgilerinizin toplanım, kullanım, aktarım, işlenme veya saklanması dolayısıyla ortaya çıkabilecek hiçbir mali yük, zarar veya yükümlülük dolayısıyla tarafınıza karşı sorumlu olmayacaktır. 

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

ARES Atelier https://shop.seyitaresatelier.com websitesi üzerinden sunduğu hizmetleri iyileştirebilmek adına gerekli olduğu ölçüde, çeşitli zamanlarda işbu Gizlilik Politikasında değişiklikler yapmak durumunda kalabildiğinden, işbu Gizlilik Politikası içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu doğrultuda, https://shop.seyitaresatelier.com  web sitesinin herhangi bir bölümünün, Gizlilik Politikasında yapılan bir değişiklik sonrasında kullanılması ve/veya kullanmaya devam edilmesi, ilgili değişikliğin kullanıcı/üyelerce kabul edildiği şeklinde değerlendirilecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, ARES Atelier’e yönelik ya da https://shop.seyitaresatelier.com web sitesini kullanımınızla bağlantılı herhangi bir talep, dava ya da uyuşmazlıkta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.